Tilskud til luft vand varmepumper i Skive, Holstebro og Viborg

Når man skal have monteret en luft vand varmepumpe i Danmark, kan man søge energitilskud til energiforbedringer. Der har været energitilskud i mange år, som et tiltag for at få motiveret danskere til at reducere deres CO2 forbrug og samtidig tænke mere grønt.

Steen K. Pedersen er din lokale varmepumpe-installatør og vi sælger og monterer luft til vand varmepumper i Skive, Holstebro og Spøttrup. Kontakt os på 📱 97 52 23 00 eller kontakt@skp-el.dk

Som et led i den nye klimalov som folketinget vedtog i 2020, er der en ny bygningspulje, hvor danskerne kan søge tilskud til energiforbedringer. Allerede 14 dage efter, der blev åbnet op var puljen brugt for 2020. Regeringen åbner for nye ansøgninger om tilskud i løbet af 1. kvartal 2021.

Dog er der nogle forudsætninger, der skal gøre sig gældende inden man søger tilskud (når der åbnes op) – Se længere nede. 

Læs mere omkring Luft Vand varmepumper 

 

GUIDE – 5 trin til ansøgning om tilskud

VE-godkendt

1. Vi er din lokale og godkendte VE-installatør. Hos os får du et tilbud
på din nye luft vand varmepumpe inkl. montering

Sparenergi

2. Du søger om tilsagn til tilskud på sparenergi.dk

Book tid til varmepumpe-montering

3. Godkend tilbuddet og book os til montering af din nye luft vand
varmepumpe

Montering varmepumpe

4. Vi leverer og monterer din nye luft vand varmepumpe

Få udbetalt tilskud

5. Du ansøger om udbetaling af tilskuddet på sparenergi.dk

Når man søger tilskud til udskiftning af olie eller gasfyr til en luft vand varmepumpe

kan man få op til 37.000 kr. i tilskud.

Forudsætninger for tilskud

  1. Man kan kun få tilskud til bygninger til helårsbeboelse. Det er dermed ikke muligt at få tilskud til forbedringer i sommerhuse, medmindre det er registreret som helårsbeboelse i BBR-registret
  2. Man kan kun få tilskud 1 gang til den samme energiforbedring
  3. Man må ikke modtage andet støtte fx håndværkerfradrag
  4. Arbejdet må ikke være påbegyndt, og der må ikke være indgået en bindende aftale om arbejdet, inden man søger tilskud. Dog må man gerne indhente tilbud på en varmepumpe og udførelsen af det
  5. Arbejdet skal udføres af en virksomhed, hvor man kan dokumentere en betalt faktura efterfølgende
  6. Fra 1. april 2021 skal varmepumper installeres af en VE-godkendt installatør eller montør
  7. Der skal være en energimærkning af bygningen, medmindre man kun søger tilskud til varmepumpe. Energimærket skal være udarbejdet inden der søges om tilskud
  8. Der er en bagatelgrænse for tilskud på 5.000 kr.
  9. Hvis du bor i et område, der er udlagt til fjernvarme eller planlagt fjernvarme, kan du ikke få tilskud til luft vand varmepumpe eller jordvarme
  10. Hvis ikke man kan få tilskud gennem bygningspuljen, kan man i stedet bruge sit håndværkerfradrag

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

5 + 6 =

Find os

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
CVR: 12669534

Tlf.: 97 52 23 00

 
 
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
CVR: 12669534

Tlf.: 97 52 23 00