Stibelysning Toldstien, Skive

Den gamle Toldsti fra 1700-tallet har fået nyt liv. Steen K. Pedersen A/S har lavet sti belysningen og vi glæder os over at den gamle ”skumle” sti er blevet et sted med god belysning både til cykelister og gående. 

Historien om Toldstien

I 1700 påbød kongen, at der skulle opkræves en bytold af varer, der passerede købstædernes grænser. For at bekæmpe smugling påbød kongen samtidig, at købstæderne skulle indhegnes med et højt plankeværk. I Skive blev plankeværket sat op i 1707. Langs plankeværket gik der vagter, som efterhånden trampede en sti – toldstien. 

Her 300 år senere er det stadig muligt at gå på toldstien. I den vestlige bykerne er toldstien bevaret på strækningen Nørreport-Thorupsgade Sallinggade-Vestergade. Den gamle sti er en vigtig nord-syd stiforbindelse i den vestlige bykerne, som er en ”smutvej” for gående, men historien bag stien er glemt – og toldstien fremstod tidligere skummel pga. manglende belysning.

Hos Steen K. Pedersen A/S laver vi alle former for rådgivning, montering, service, reparationer og laver alt lige fra belysning til større enterpriser og renoveringer. 

Kontakt os på 9752 2300 eller skriv til os på kontakt@skp-el.dk og vi vender hurtigst muligt tilbage!