Termografering

Termografering af el tavler

Steen K. Pedersen A/S udfører termografi af el-tavler for alle erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores termografer kører ud fra kontoret i Skive til kunder i hele Midtjylland. Hos os får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne.

Kontakt os på kontakt@skp.dk eller ring til os på 97 52 23 00 og få et uforpligtende tilbud.

Steen K. Pedersen A/S er godkendt til el-termografering af DBI og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering.

 

El-installationens tilstand med termografi

Termografering er en meget effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. El-termografering foregår med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, der omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Forebyg produktionsstop med en el-termografisk undersøgelse

For et landbrug, vil termografering for eksempel give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Termografi i en produktionsvirksomhed kan fortælle, om el-tavlerne er på overarbejde og kan medføre alvorlige driftsstop. Og i værste tilfælde kortslutter og udvikler brand i el-tavlen.

Vi anbefaler produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året. Vi anbefaler landbrug at få termograferet el-tavler hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år.

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer, det er ikke kun hoved- og styretavler, der skal efterses.

El-komponenter der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er defekte:

  • Elektriske maskiner og anlæg
  • Strømskinner
  • Elmotorer
  • Koblingsudstyr og afbrydere
  • Frekvensomformere
  • Stationer til opladning
  • Transformere

 

Termografering, landbrug 

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i Skive og i hele Midtjylland..  

Når vi hos Steen K. Pedersen termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand. 

Steen K. Pedersen er medlem af TS-gruppen, og derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

 

25% af alle brande i DK opstår i elinstallationer

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer – med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler. 

 

Dokumentation og termograferingsrapport

Hvis termografen opdager kritiske fejl eller skader, der kan have alvorlige konsekvenser, vil du blive informeret herom, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Herefter laves en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende.

 

Forsikringskrav 

Her kan du se, hvordan en virksomhed klassificeres af et forsikringsselskab*. 

 Virksomhedstype

 Termograferingsinterval

Lav belastning:

Kontormiljøer, skoler og etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.

Mellem belastning:

Almindelig industri, butikker/ detailforretninger, butikscentre, håndværks-virksomheder, idrætshaller og fritidscentre.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.

Høj belastning:

Landbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt. 

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber, give mere attraktive vilkår for de virksomheder, der gør en indsats for at sikre sig selv. Investerer du i årlig termografering, vil det investerede tjene sig selv – eller en god del af det – hjem, fordi du derved får bedre vilkår hos dit forsikringsselskab. Og vi sørger selvfølgelig for den rette og autoriserede dokumentation.

 

Steen K. Pedersen er certificeret termograf – din garanti for kvalitetsarbejde

Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav. Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk

Har du brug for en termograf eller har du spørgsmål? Kontakt os på kontakt@skp-el.dk eller ring til os på 97 52 23 00

*Kilde: www.forsikringogpension.dk

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

14 + 7 =

Find os

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
CVR: 12669534
 
 
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
CVR: 12669534