Termografering af el-tavler i industrien og landbruget i Skive

Steen K. Pedersen A/S udfører termografi af el-tavler for alle erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores termografer kører ud fra kontoret i Skive til kunder i hele Midtjylland. Hos os får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne.

Steen K. Pedersen A/S er godkendt til el-termografering af DBI og vores termografører overholder DBI’s krav til personcertificering.

Hvad er termografering?

Termografering er en meget effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. El-termografering foregår med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, der omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Termografering af el-tavler er godt givet ud i mange sammenhænge – både for private, landbrug, virksomheder og offentlige institutioner i Midtjylland. Vi har termograferet i mange år, og vores dygtige termografører kører udfra Skive til hele Midtjylland.

 

Hvorfor termografering?

Fejl på el-installationer er ofte skjult og man vil derfor ikke kunne se dem eller opdage dem i den daglige drift, men det er vigtigt at vedligeholde og driftssikre de elektriske komponenter. Derfor er termografering vigtigt både i virksomheder, industrien og i landbruget.

Når vores certificerede el-installatører laver termografering, er det en kontrol af tilstanden i øjeblikket og efterfølgende anbefaler vi at man optimerer på evt. dårlige eller løse installationer, overbelastninger og defekte installationer – hvad end, der måtte udgøre en potentiel risiko.

Hvis man ikke der foretages sikring i, at el-installationerne er korrekte, kan det som konsekvens føre til kortslutninger, maskinelle skader, driftstop eller endnu værre – brand.

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.

Med el-termografering kan man identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

Termografering i landbrug

Termografi af landbrug i Skive

Vi har mange års erfaring med termografering i landbruget. Vi kører ud fra Skive til hele Midtjylland og termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder med en fast serviceaftale.

Ved termografering af et landbrug, sørger vi for at alle anlæg, maskiner og el-installationer er i deres bedste stand.

Vi vil typisk kigge på alle jeres el-tavler og termografere følgende:

 

 • Styrings- og el-tavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også anlæg, der sidder i eksempelvis kornsiloer)

Termografering i industri

Termografi af industri i Skive

Når det gælder termografering i industrien eller i virksomheder, som også har en høj risikofaktor, som f.eks. medicinalvirksomheder og produktionsvirksomheder, er vi hos Steen K. Pedersen A/S det helt rigtige valg for jer. Din produktion er fortsat i drift, mens vi termograferer. Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller er defekte kan være følgende:

 

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Forebyg drifts- og produktionsstop

El-tavler kan gå i brand, hvis de kortslutter. Uheldet kan forekomme, hvis tavlerne er overophedede, overbelastede eller defekte.

Produktionsstop er en bekostelig affære og kan have alvorlige konsekvenser. Hos Steen K. Pedersen A/S i Skive er vores certificerede el-installatører erfaringsrige i at termografere både landbrug og industri. Som din lokale termografør i Midtjylland kommer vi og termograferer el-tavlerne og el-installationerne i din produktion eller virksomhed. Herefter anbefaler vi at vi sammen kigger på at få lavet en serviceaftale, som gør at du ikke behøver at tænke på, hvornår der skal termograferes igen.

Vi kan udføre termograferingen, mens dit landbrug eller din virksomhed er i drift, rent faktisk er det bedst for os at komme forbi, når der er størst muligt belastning, da det giver det mest retvisende billede af installationernes belastning og tilstand. I opdager os slet ikke, da jeres drift ikke påvirkes og forsætter på fuld styrke, selvom vi går og termograferer el-tavler og skabe.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen i form af kortslutning eller defektivitet:

 

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere
 • Ladestandere
 • Termografering, landbrug
Termografering af elskab i Skive

Dokumentation og termograferingsrapport

Hvis vores termografering opdager kritiske fejl eller skader, der kan have alvorlige konsekvenser, vil du blive informeret herom, så der kan tages hånd om problemet øjeblikkeligt og inden det opstår eller får større følger.

Vores termograf udarbejder en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav og standarder, der stilles af DBI. I samarbejde med dig gennemgår vi rapporten, så du er helt skarp på hvad, hvordan og hvorfor i forhold til det dokumenterede.

Vi sørger for den rette dokumentation og termograferingsrapport til dit forsikringsselskab.

Fordelagtige forsikringsvilkår med termografering

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber give mere attraktive vilkår for de virksomheder, der gør en indsats for at sikre sig. Investerer du i årlig termografering, vil det investerede tjene sig selv – eller en god del af det – hjem, fordi du derved får bedre vilkår hos dit forsikringsselskab og vi sørger selvfølgelig for den rette og autoriserede dokumentation. Det sikrer at din el-installationer er opdateret efter retningslinjerne for din virksomhed/produktion.

Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav. Se mere her:  www.brandogsikring.dk.

Har du brug for en termograf eller har du spørgsmål? Kontakt os på 📧 kontakt@skp-el.dk eller ring til os på 📱 97 52 23 00.

Forsikringsselskaber* niveau inddeler virksomheder i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

Herunder kan du se niveauerne:

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

Lav ydelse
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

Mellem ydelse
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning vil virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

Høj ydelse
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade at termografere 2 gange årligt.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

15 + 14 =

Find os

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
CVR: 12669534

Tlf.: 97 52 23 00

 
 
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
CVR: 12669534

Tlf.: 97 52 23 00